Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Til minne om en sønn

Dette kom fra Hovet:

Jeg låner dere to en stund
et barn jeg har, sa Gud.
Hold av ham mens han er på jord
og gråt når han får bud
om å reise hit til meg igjen.
Det kan gå tyve år,
seks eller syv, men til det skjer,
la ham få gode kår!
Han bringer smil og glede med,
og blir hans opphold kort,
så lever minnene som sol
og puster sorgen bort.

Han kan ikke få bli for godt,
på jord kan ingen bli,
men han har litt å lære der
før turen er forbi.
Jeg så rundt hele jorden
efter en lærer god.
Og fremst blant kvinner og blant menn
der så jeg dere to.
Vil dere gi all kjærlighet
til denne lille venn
og ikke hate meg når jeg
skal ta ham hjem igjen?

Jeg syns jeg hørte dem si: skje
din vilje, Herre kjær!
Vi gleder oss til barnet ditt
om sorgen enn blir svær.
Vi gir ham ly og kjærlighet
den tid du, Herre, vil.
Og takker deg for lykken vår
så lenge vi er til.
Og kaller englene på ham
før noen tenkte så,
skal vi stå rak i sorgens stund
og prøve å forstå.........

Til norsk ved Eilif Straume
Etter ukjent engelsk forfatter