Lars Liens Minnefond

Lars på fisketur
13. august 2007

Foreningen til Lars Liens minne
(Lars Liens Minnefond)
Liavegen 60
3576 HOL
 

E-post:
foreningentil.larsliens.minne@gmail.com


Kontonr.
2333 33 53253

Dikt til de levende

Lest i minnesamværet etter begravelsen til Lars:


Når jeg er borte, gråt litt over meg.
Tenk på meg av og til - men ikke for ofte.
Det er ikke godt for deg og dine nærmeste
å la tankene dvele for lenge ved døden.
Tenk på meg slik jeg var i noen
lykkelige stunder i livet.
Fremkall minnene - men ikke for lenge.
La meg være i fred slik jeg skal la deg være i fred.
Når du lever, skal dine tanker være i livet.

Theodore Kroeber